داستان یک جلسه: تعبیر یک رویا (جلسه هم‌خوانی کتاب هر دو در نهایت می‌میرند)

  برگزاری جلسه هم‌خوانی برای کتاب هر دو در نهایت می‌میرند رویای خامی بود که به پیشنهاد دوستان خوبمون در نشر نون و با کمک باغ کتاب تهران بهش فکر کردیم و پرورشش دادیم. از اونجایی که معرفی‌ها و نقدهاتون رو تک تک خونده بودیم و همین‌ها باعث آشنایی ...