یک حس خوب و یک خاطره

دوستی برای پرزنت دانشگاهی در باب ترجمه با من مصاحبه‌ای کرد و من براش خاطره‌ای تعریف کردم و امروز اتفاقی افتاد که بدجوری یاد اون خاطره افتادم. از دوره راهنمایی به نوشتن علاقه‌مند شدم، اولین روز کلاس انشا معلممون بی‌هوا گفت چیزی درباره جنگ بنویسید و منم ...