November 22, 2005

فکر می کردم اینفعه دیگه وزیر نفت پیشنهادی کابینه رای بگیره اما مثل اینکه اوضاع خراب تر از چیزیه که فکر می کردم فراکسیون اصولگراها که رای منفی داده جو فراکسیون وفاق هم آنچنان که پیداست چندان مثبت نیست فراکسیون اقلیت هم آنقدر کم هستند که نظرشان مهم نباشد! ب ...

July 23, 2005

من و تو معناي درد عشقيم كه در ان ديوار گرفتاريم فاصله ي ما انجا به وسعت مرگ است و ما آينجا منتظر پر كشيدن به اوج وسعت  فاصله هاييم در درون هر چشمت باليست براي پرواز آنسوي  عطر  زلالي صداقتت ميشود خدا را ديد از اين فاصله هم حتي مي شود آنها را يافت من و تو ...

July 16, 2005

  در سكوتت است هر آنچه به من نگفتي هر بار مي بينمشان هر روز مرورشان مي كنم ،و هر بار مي شنومشان هر چه را كه نگفتي در سكوتت مي يابم در درون چشمهايت در ميان آن راه ابدي در ميان آن رنگ دوست داشتني ناگفته ها را گفته اي !با من، با چشمانم، با قلبم ! و حال من ما ...